Producator

Faza nul

Materiale electrice

Siguranta automata faza+nul 10A -48% fara stoc!


23,40 lei12,00 lei
950401592-SIG.AUT.P+N 32A/4,5KA C -36% in stoc: 58 buc


21,98 lei14,00 lei
SIGURANTA AUTOMATA 25A 1P+N C4.5KA 1M 263302 -47% fara stoc!
950401593 Siguranta automata F+N 40A -32% in stoc: 44 buc


17,55 lei11,80 lei
SIGURANTA AUTOMATA 20A 1P+N C 4.5KA 1M -27% fara stoc!


18,00 lei13,00 lei
SIGURANTA AUTOMATA 16A 1P+N B 6KA 1M - 263272 -32% fara stoc!
SIGURANTA AUTOMATA 20A 1P+N C 4.5KA 1M -0% in stoc: 23 buc


0,00 lei15,00 lei
SIGURANTA AUTOMATA 10A 1P+N C 4.5KA 1M - 101594 -32% fara stoc!


10,88 lei7,32 lei
SIGURANTA AUTOMATA 25A 1P+1N - 247867 -0% in stoc: 2 buc


0,00 lei13,00 lei
SIGURANTA AUTOMATA 2A 1P+N B 15KA 2M - 278662 -0% in stoc: 2 buc
SIGURANTA AUTOMATA 25A 1P+N C4.5KA - 101597 -32% in stoc: 161 buc


25,00 lei17,00 lei
Siguranta automata faza+ nul 4A -32% in stoc: 1 buc


20,03 lei13,47 lei
SIGURANTA AUTOMATA 6A 1P+N C 4.5KA 1M -31% in stoc: 24 buc


19,00 lei13,00 lei
SIGURANTA AUTOMATA 32A 1P+N B 4.5KA 1M - 263293 -52% in stoc: 1 buc
SIGURANTA AUTOMATA 32A 1P+1N - 247868 -30% in stoc: 1 buc


23,00 lei16,00 lei
Siguranta automata 1N 0.16 A -0% in stoc: 20 buc


0,00 lei26,00 lei
SIGURANTA AUTOMATA 13A 1P+N C 4.5KA 2M - 247864 -0% fara stoc!
SIGURANTA AUTOMATA 32A 1P+N C 4.5KA 1M -0% in stoc: 11 buc


0,00 lei16,00 lei
SIGURANTA AUTOMATA 20A 1P+N C 4.5KA 1M - 101596 -30% fara stoc!


13,00 lei9,00 lei
SIGURANTA AUTOMATA 16A 32P+N C4.5KA - 101647 -32% in stoc: 2 buc


25,00 lei17,00 lei
SIGURANTA AUTOMATA 16A 1P+N C 4.5KA 2M --41% in stoc: 7 buc


39,55 lei56,00 lei
SIGURANTA AUTOMATA 40A 1P+N C4.5KA 1M CLS4-c40 -0% in stoc: 3 buc
SIGURANTA AUTOMATA 10A 1P+N D 10KA 2M - 262756 -58% in stoc: 2 buc
SIGURANTA AUTOMATA 6A 1P+N B 6KA 2M -74% fara stoc!


78,00 lei20,00 lei
SIGURANTA AUTOMATA 25A 1P+N C 6KA 1M - 263284 -57% fara stoc!
SIGURANTA AUTOMATA 10A 1P+N B 4.5KA 2M - 247851 -32% fara stoc!
SIGURANTA AUTOMATA 25A 1P+N C 4.5KA 1M -0% fara stoc!


0,00 lei16,00 lei
SIGURANTA AUTOMATA 16A 1P+N C 4.5KA 1M - 101595 -30% fara stoc!


13,00 lei9,00 lei
SIGURANTA AUTOMATA 32A 1P+1N - 247868 -100% in stoc: 1 buc


30,71 lei0,00 lei